Illustrasjon: Anne Vollaug

Menneskesynet bak målemanien

Skal vi komme ut av debatten om New Public Management på en meningsfull måte, er det nødvendig å sette det inn i sin historiske og samfunnsmessige sammenheng. Grunnsteinen i de teoriene og modellene som ble utviklet, finner vi i det nyliberale menneskesynet.
Av Asbjørn Wahl

Les hele artikkelen