Folkekirkedebatten

Desember 2012 sto i folkekirkas tegn på KristenOgProgressiv.no. En rekke stemmer fra kirke, akademia, politikken og samfunnsdebatten ble invitert til å diskutere “folkekirka” i en periode på tre uker. Her finner du alle innleggene i debatten:

Redaksjonen: Folkekirke!?
Knut Lundby: Folkekirke for folk flest

Sindre Stabell-Kulø: Hvem trenger folkekirka?
Audun Opland: Folkekyrkje utan folk – kva så?
Trygve Wyller: I den rause folkekirka bestemmer de fremmede
Sian O’Hara: Flertallstyranniet
Eivind Berthelsen: Den nye folkekjerkas delirium
Leif Jørn Hvidsten: Progressiv eller allmenn kirke?
Tor Berger Jørgensen: Politikk innen folkekirkas rammer

Gyrid Gunnes: Oljekirka
Torkil Hvidsten: Den hegemoniske kirka
Ingvar Skjerve: Den hellige allmenning
Rolf Reikvam: Folkekirken – hvor står den og hvor skal den gå?
Lars-Petter Helgestad: Kirke for hele folket?

Yousef Bartho Assidiq: Samlingsstedet
Marion Grau: 22. juli og den evangeliske fellesresponsen
Anne Hege Grung: Folkekirka og 22. juli. Etterrefleksjoner og etterpåklokskap
Jone Salomonsen: 1% og 99% – hva er en folkekirke?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *