Bidragsytere

Redaktør:
Birte Nordahl Sandum

Redaksjonssekretær:
Ingvar Tølløv Skjerve

Øvrige bidragsytere:
Torkil Hvidsten
Sindre Stabell-Kulø
Gyrid Gunnes
Kirsti Bergstø
Jenny Eiksund
Trond Egil Hustad Jakobsen
Halvor Moxnes
Sian O’Hara
Petter Normann Dille
Elisabeth Tveito Johnsen
Even Andreas Øvald
Elisabeth Thorsen
Knut Lundby
Sturla Stålsett
Tor Berger Jørgensen
Trygve Wyller
Audun Opland
Eivind Berthelsen
Leif Jørn Hvidsten
Jone Salomonsen
Kjetil Hafstad
Jan Christian Kielland
Rolf Reikvam
Lars-Petter Helgestad
Yousef Bartho Assidiq
Ida Marie Haugen Gilbert
Anne Anita Lillebø
Anne Helene Utgaard
Harald Frøvoll Torgauten
Marion Grau
Anne Hege Grung
Atle Sommerfeldt
Mina Finstad Berg
Erik Lunde
Nils Ivar Agøy
Annette Gjerde Hansen
Sara Elisabeth Moss
Caroline Hauglid-Formo
Ivar Bu Larssen
Ola Bakken Erichsen
Gunnar Mindestrømmen
Asbjørn Wahl
Einar Sand
Anne Vollaug (illustrasjoner)
Christoffer Horsfjord Nilsen (illustrasjoner)

Ane Hem (illustrasjoner)