Virkelighetsfjern sekularisme

Staten er ikke nøytral bare fordi den ikke bærer hijab.

Leder i Sosialistisk Ungdom, Andreas C. Halse, beklager seg i Aftenposten 7. januar over det ”virkelighetsfjerne” Stålsett-utvalget som har foreslått å åpne for personlige tilpasninger av offentlige uniformer. Eller politiuniformer tilpasset hijab-brukere, som debatten i realiteten har handlet om. Halse mener vi nok en gang ser et ”offentlig utvalg satt sammen av folk som vet bedre enn oss som skal forklare oss hvordan vi skal bli mer tolerante og samfunnet mer åpent.”

”Oss” er i denne ligningen ”folk flest”. Og de som vet bedre enn oss, er politikerne. Virkelighetsfjernt nok, plasserer apparatsjiken Halse seg selv på helt feil side av ligningen.

I enkeltsak er jeg for så vidt enig med Halse. Men det er sørgelig om dette representerer nivået på venstresidas prinsippielle argumentasjon om stat og religion. For det er påfallende lettvint når en hvit, mannlig yrkespolitiker i et regjeringsparti, hyller statsmaktens “nøytralitet”. Og at bare ved å bevare denne nøytraliteten, kan staten forbli ”vår viktigste fellesskapsarena” som kan ”forholde seg til alle mennesker”.

En tanke: Noe fjernere fra statsmaktens smørøye enn der Halse sitter, er ikke staten ”nøytral”, selv når den ikke bærer hijab.

Psykologspesialisten Judith van der Weele, med lang bakgrunn fra migrasjonsspørsmål, twitret nylig fra en hijab-nøytral rettssal: ”Rettsmøte med hvit dommer, advokater, barnev. og sakkyndig, to foreldre fra afrikansk land. Nøytralt? Kommer an på hvem man spør.” Det kommer virkelig an på hvem man spør. For Halse er staten nøytral om den ikke viser fram religiøse uttrykk. For muslimske kvinner, for asylsøkere, sikher, rusmisbrukere, skattebetalere, hasjrøykere, boligspekulanter, samer, uføretrygdete eller milliardærer er kanskje ikke staten en like koselig og nøytral fellesskapsarena som den er for yrkespolitikeren i regjeringspartiet?

En tanke til: Til tross for at han er leder for den massive folkebevegelsen Sosialistisk Ungdom, er ikke Halses livssyn representativt for hele folket.

Halse mener staten ikke ”skal ta hensyn til leveregler som religiøse miljøer og mennesker har valgt å påføre seg selv.” Han snakker som om troende mennesker er en minoritet i utkanten av samfunnet. Om dét er sannheten, hadde statsmannen vist en skremmende nedlatenhet overfor denne minoriteten. Men antagelig er sannheten at den aggressive ateismen Halse forfekter står fjernere fra ”folk flest” enn Halse liker å tro. Så hans posisjon er nok mest et utslag av klassisk elitistisk arroganse.

Det er høyst legitimt å arbeide for en sekulær stat. Det er også legitimt å ønske å holde trosuttrykk unna det offentlige rom. Men Halse lever i den tro at et rom uten Gud, eller en rettssal uten hijab, er et nøytralt rom. Argumentasjonen hans hadde tjent på om han hadde innrømmet at hans aggresive sekularisme også er en posisjon – ikke et nøytralt utgangspunkt.

 

Torkil Hvidsten, redaktør
Master i kristendom
torkil@kristenogprogressiv.no

Innlegget ble først publisert på Aftenpostens debattsider.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *