Samlingsstedet

Som muslim som mener staten bør være sekulær og religionene likestilte, er jeg glad for at vi har en folkekirke med sterk forankring i grunnloven.

Jeg er av den oppfatning at staten bør være sekulær, og religioner bør være likestilte overfor samfunnet. Personlig mener jeg at teologi og politikk ikke bør blandes, så det var bra å skille kirke og stat for å gjøre dette skillet klart og utvetydig, til tross for at dette allerede har vært en praksis i flere tiår. Jeg var altså tilhenger av reformen som gjør at kirken skal gå fra statlig til folkelig.

Et sted å samles
Til tross for at jeg er en muslim og tilhører en annen religion så har jeg ikke vanskelig for å se den verdifulle og kulturelle tilknytningen som kirken har til det norske samfunnet. Og til tross for at vi er “konkurrenter” på det teologiske området, har islam og kristendommen hatt et godt og fornuftig samarbeid igjennom tverreligiøse utvalg, seminarer og workshops i mange år.

Selv om det iblant virker som det er både himmel og hav mellom islam og kristendommen, er ikke religionene så ulike. Og jeg vil alltid ha mer til felles med både jøder og kristne enn jeg vil ha med en ateist eller en agnostiker. I tillegg til å ha mye til felles i troen, har vi også en del felles utfordringer – den religiøse troen blir stadig latterliggjort og det blir stadig vanskeligere å være en praktiserende religiøs i det offentlige rom. Så selv om jeg er glad for at vi har en sekulær upartisk stat som skal jobbe for det beste for hele folket, er jeg likefullt glad for at vi har en norsk folkekirke med sterk forankring i grunnloven.

Kirken har en sterk plass i Norge, og den har en sentral plass ikke bare som Guds hus for de troende, men også som en samlingsplass for de sørgende. Den 22. juli mistet jeg flere venner på Utøya, og da jeg sto der utenfor Domkirken i Oslo, tenkte jeg ikke at kirken kun var for kristne. Da tenkte jeg at dette er et sted man kan samles. Tenne lys. Be en bønn.

Sammen mot spenningene
Det er umulig å ignorere at det finnes tidvis ganske store spenninger i samfunnet, det er mange følsomme temaer som ligger nært hjertet til mange. Det er konflikter rundt i verden som påvirker vårt forhold til hverandre her hjemme. Det er temaer som engasjerer og provoserer her hjemme – både politiske, religiøse og kulturelle.

Jeg har uansett blitt sittende med en følelse av at dette er noe vi står sammen om å forsøke å motarbeide. Til tross for at vi har ulike religioner står vi sammen på barrikadene i samfunnet når hat og menneskeforakt utfordrer det gode.

Jeg kan knapt telle alle de situasjonene der kristne og muslimer har stått side om side og støttet hverandre, for det er så mange, og det skjer hele tiden og i stor skala. Derimot tror jeg at jeg kan telle på bare én hånd de gangene vi har gått ut mot hverandre og vist intoleranse mot hverandres tro.

Bånd mellom kirken og moskeen
Dette håper jeg vi kan fortsette med fremover, og at vi kan bygge ennå sterkere bånd og relasjoner mellom kirken og moskeen, mellom muslimer, kristne og andre.

Mitt viktigste bidrag er å oppfordre til å løfte hodet og se hvor mye vi har til felles, spesielt de gangene som det er fristende og henge seg opp i detaljer. Det er enkelte steder som vi kan krangle så busta fyker og det er enkelte ting vi aldri kommer til å bli enige om.

Lykke til med den nye folkekirken – og jeg ser frem imot masse godt samarbeid, gode meningsutvekslinger og lærerike diskusjoner!


Yousef Bartho Assidiq

Samfunnsdebattant

Tidligere innlegg i debatten:
03.12 Knut Lundby: Folkekirke for folk flest
03.12 Sindre Stabell-Kulø: Hvem trenger folkekirka?
04.12 Audun Opland: Folkekyrkje utan folk – kva så?
04.12 Trygve Wyller: I den rause kirken bestemmer de fremmede
05.12 Sian O’Hara: Flertallstyranniet
06.12 Eivind Berthelsen: Den nye folkekjerkas delirium
07.12 Leif Jørn Hvidsten: Progressiv eller allmenn kirke?
10.12 Tor B. Jørgensen: En engasjert folkekirke
11.12 Gyrid Gunnes: Oljekirka
12.12 Torkil Hvidsten: Den hegemoniske folkekirka

13.12 Ingvar Tølløv Skjerve: Den hellige almenning
14.12 Rolf Reikvam: Folkekirken – Hvor står den og hvor skal den gå?

17.12 Lars-Petter Helgestad: Kirke for hele folket?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *