Den hellige almenning

Nyliberalismen setter ethvert verdifellesskap under angrep. Da er det neppe progressivt å gjøre kirka til redskap for individualisme og nyliberal selvrealisering.

Er du lei av den lunkne, politisk korrekte, norske kirka? Gjesper du av dens slappe, sosialdemokratiske koseteologi? Vil du ha en meningssterk kirke? En som tør å si ting som er politisk ukorrekt, og som modig står opp mot majoritetens forsteinede selvtilfredshet? Som virkelig tør å eksperimentere med liturgisk form? Okei. Finn deg en sekt.

Det er definitivt ting å forbedre i Den norske kirke. Den må gjerne bli tydeligere av og til. Den må for all del fortsette å lete etter et litrugisk språk og en liturgisk form som mange kan føle seg inkludert og ivaretatt i. Men det er ikke noe som helst progressivt i å gjøre den til redskap for individualisme og nyliberal selvrealisering.

“Minste felles multiplum-åndelighet” kaller enkelte, med dårlig skjult forakt, det Kirka formidler. Vel, hva annet kan en forvente av en kirke som har i oppdrag å være seremonimester og sjelesørger for alt fra aldrende fiskere til unge litteraturvitere? Hva skulle den formidle? En annen betegnelse på “minste felles multiplum”, er det felles menneskelige. Vår felles menneskelighet og vår felles religiøsitet. Hva var det som skjedde når, som gjorde det å løfte fram dette til noe galt, til en bortkastet bestrebelse en bare kan fnyse av?

Visst kan det bli kjedelig. Kanskje snakker det ikke til de mest inderlig søkende blant oss. Men er det kirkas oppgave å alltid gjøre seg interessant for oss? Er vi kunder som skal tilfredsstilles, som alltid har rett, selv i Guds hus?

En grunntanke hos sosiologen Pierre Bourdieu er at vi hersker over hverandre ved å betone våre forskjeller. Bourdieu studerte hvordan vi, bevisst og ubevisst, bruker kulturelle koder til å vise tilhørighet til vårt sosiale lag. Når vi ler av mennesker som går i fleece, leser Paulo Coelho-bøker eller drikker Liebfraumilch er det, om vi skal tro Bourdieu, en maktstrategi. Han mente at i samfunn hvor forbruk – og ikke produksjon – er havnet i sentrum av tilværelsen, er hva vi liker og ikke liker blitt en sosial stedssans. Det er ingen grunn til å anta at hva vi vil skal skje i kirkerommet ikke er underlagt denne logikken.

Vår hang til å herske over andre med kulturelle distinksjoner virker fint sammen med nyliberalismen. Idéen om valgfriheten på markedet taler til vår indre snobb. Nyliberalismens nedbryting av alle verdifellesskap og meningskollektiver, slik som Kirka, er som en sirenesang for våre selvelskende, selvnytende og herskesyke sider.

Kirka er ikke bare enda en butikk i det religiøse supermarkedet. Den er vår hellige og allmenne kirke. Vår kristne almenning, som vi alle skal få komme til, og kjenne oss velkomne i, om vi nå er børsmeglere, steinerskolelærere eller rengjøringsmedarbeidere. Akkurat som med andre almenninger reguleres bruken av den av hensynet til de andre som også trenger den. Det er vårt alles ansvar, ikke bare prestenes og menighetsrådenes, å gjøre rom for hverandre der.

Det progressive potensialet i en slik kirke burde være åpenbart. Det betyr at det i alle fall er ett sted i vårt samfunn hvor ikke alt handler om det store Meg og alle mine behov. Ett sted hvor det ikke er lagt opp til at man skal være nyttemaksimerende og selvrealiserende.

Én hellig almenning der markedslogikken nektes å trenge inn.


Ingvar Tølløv Skjerve

Master i profesjonsetikk og diakoni
ingvar@kristenogprogressiv.no


Tidligere innlegg i debatten:
03.12 Knut Lundby: Folkekirke for folk flest
03.12 Sindre Stabell-Kulø: Hvem trenger folkekirka?
04.12 Audun Opland: Folkekyrkje utan folk – kva så?
04.12 Trygve Wyller: I den rause kirken bestemmer de fremmede
05.12 Sian O’Hara: Flertallstyranniet
06.12 Eivind Berthelsen: Den nye folkekjerkas delirium
07.12 Leif Jørn Hvidsten: Progressiv eller allmenn kirke?
10.12 Tor B. Jørgensen: En engasjert folkekirke
11.12 Gyrid Gunnes: Oljekirka
12.12 Torkil Hvidsten: Den hegemoniske folkekirka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *