Folkekirke!?

“Folkekirke”, sier vi. “Folkekirke! Folkekirke!” Og slenger gjerne på et positivt ladet adjektiv foran. Åpen, raus, inkluderende, bred, folkelig og samlende folkekirke, folkekirke, folkekirke!

Nesten alle sier det. Og nesten alle er enige om at de ønsker seg det. Kirkefolk og politikere, lek og lærd, fra høyre til venstre. Det er til og med slått fast i Grunnloven: “Den norske Kirke, en evangelisk-luthersk Kirke, forbliver Norges Folkekirke” heter det i den oppdaterte grunnlovens §16.

Men hva betyr det? Hva er en folkekirke? Hva er Norges Folkekirke?

Nesten alle er enige om at de vil ha en folkekirke. Dét er gjerne en indikator på at begrepet er i ferd med å tømmes for innhold. En gang var “folkekirka” et forsøk på å hindre at kirka ble et prosjekt for de ivrigste og mest konservative kristne. De som forbannet kortspill og strikket votter for Afrika.

Men er folkekirka fortsatt et korrektiv til de konservative? Eller er den selv blitt konservativ, som en semi-statlig institusjonalisering av alt vi er enige om? Hvor åpen og raus kan egentlig en folkekirke være? Kan den tillate seg å være uenig med folket? Være motkulturell? Kan den være ledende? Er folkekirka et progressivt prosjekt?

Og hvordan kan man ha en evangelisk-luthersk folkekirke i et land som raskt fylles opp av katolikker, ateister, muslimer, new age-entusiaster, koptere, buddhister og pinsevenner? Eventuelt: Hvordan kan man ikke det? Er folkekirka limet som holder oss samlet på tvers av tro og tvil, mangfold og uenighet? Hva er folkekirka?

KristenOGprogressiv.no vil i de kommende ukene ta debatten. Vi har invitert et bredt spekter av debattanter til å diskutere og kommer daglig til å publisere nye problemstillinger knyttet til folkekirka. Og vi inviterer alle lesere til å bli med, ved å ta kommentarfeltene i bruk.

Kjør folkekirkedebatt!

 

Disse skriver om folkekirka:

Uke 49
03.12 Knut Lundby: Folkekirke for folk flest
03.12 Sindre Stabell-Kulø: Hvem trenger folkekirka?
04.12 Audun Opland: Folkekyrkje utan folk – kva så?
04.12 Trygve Wyller: I den rause folkekirka bestemmer de fremmede
05.12 Sian O’Hara: Flertallstyranniet
06.12 Eivind Berthelsen: Den nye folkekjerkas delirium
07.12 Leif Jørn Hvidsten: Progressiv eller allmenn kirke?

Uke 50
10.12 Tor Berger Jørgensen: Politikk innen folkekirkas rammer
11.12 Gyrid Gunnes: Oljekirka
12.12 Torkil Hvidsten: Den hegemoniske kirka
13.12 Ingvar Skjerve: Den hellige allmenning
14.12 Rolf Reikvam: Folkekirken – hvor står den og hvor skal den gå?

Uke 51
17.12 Lars-Petter Helgestad: Kirke for hele folket?
17.12 Yousef Bartho Assidiq: Samlingsstedet
18.12 Marion Grau: 22. juli og den evangeliske fellesresponsen
18.12 Anne Hege Grung: Folkekirka og 22. juli. Etterrefleksjoner og etterpåklokskap
19.12 Jone Salomonsen: 1% og 99% – hva er en folkekirke?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *