‒ Kristenledere like mye verdt som andre

Jeg tenker fortsatt at kristenledere er like mye verdt som alle andre mennesker og at deres grunnleggende rettigheter skal ivaretas, sier Luca Dalen Espseth. KristenOgProgressiv har tatt en “omvendt Vårt Land” og spurt transpersoner hva de synes om norske kristenledere.

trans mindre skakkUnder overskriften «Hvor står Anna (8 år) etisk?» spurte Vårt Land i forrige uke norske kristenledere om hva de syntes om trans. Dette temaet visste ikke kristenlederne så mye om utover at de var litt negative til det. Dette er også en form for journalistikk. Og siden tilsvarsretten er hellig i journalistikken, tar KristenOgProgressiv ansvar: Vi har spurt norske transpersoner om hva de tenker om norske kirkeledere.

Vårt Lands artikkel ble illustrert med et bilde av Anna, 8 år, som er med i TV2-serien Født i feil kropp. Men artikkelen handlet ikke om Anna. Den handlet om norske kristenlederes kunnskap om trans og kjønnsidentitet, og hva de synes om mennesker som har gjennomgått kjønnsbekreftende operasjon, vurderer eller har vurdert dette. Er det forenelig med kristen tro? Og hvorfor er dette så vanskelig for kristne?

Vårt Land endret utover dagen overskriften til å påstå at «”Kjønnsskifte-fjernsyn” splitter konservative kristne». Selv om de konservative kristne virket temmelig samstemte: De visste ikke helt hva de skulle tro om saken, men var litt negative for sikkerhets skyld. Øyvind Benestad i MorFarBarn og generalsekretær i Normisjon Birgitte Langmoen Kvelland ønsket ikke å snakke om hva de mener om Født i feil kropp.

«Både skapelsesberetningen og Jesus erklærer at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne, jeg kan av den grunn ikke se at dette kan være rett», svarte Erik Furnes i Indremisjonsforbundet. Han la til at han synes det er rart hvis ekteskapet nok en gang skal «strekkes» for å passe valg mennesker tar. Også Espen Ottosen i Norsk Luthers Misjonssamband var redd for ekteskapet: «Jeg synes det er vanskelig å anbefale ekteskap. Det blir i hvert fall en annen type ekteskap siden man ikke kan få barn.» Han mener også at dette henger så tett sammen med spørsmålet om homofile kan gifte seg, at det kanskje er best å være negativ for å være på den sikre siden. 

Jevnt over er det ganske tydelig at ingen av kristenlederne Vårt Land intervjuer, har særlig kunnskap om det de ble bedt om å uttale seg om. De hadde ikke så lyst, heller: «For det første er problemstillingen ukjent for mange, og det finnes heller ikke bibeltekster som sier noe spesifikt om temaet,» svarer Espen Ottosen på spørsmål om hvorfor han synes det er vanskelig å snakke om dette. 

Dessverre hadde ikke journalisten samtidig spurt norske transpersoner om hva de tenker om kristenledere. Derfor spør vi i dag: Hva tenker norske transpersoner om norske kristenledere?

Artikkelen i Vårt Land skapte mange negative reaksjoner i skeive miljø. Hvorfor det?

Noe av hovedpoenget mitt er at majoritetsbefolkningen faktisk ikke får lov til å synse over hva som er ok og ikke ok for en minoritetsbefolkning. Det er klassisk undertrykkelse og jeg vil rett og slett ha meg frabedt akkurat det, sier Line Halvorsrud, leder i Skeiv Ungdom. 

Luca Dalen Espseth

Luca Dalen Espseth

Jeg føler at overskriften om Anna går mer på denne jenta som enkeltperson enn det artikkelen handler om.

Luca er også usikker på hva kristenlederne egentlig snakker om i artikkelen:

De som blir intervjuet, mangler kunnskap, og sier rare ting. For eksempel at om to personer som har fått forskjellig juridisk kjønn gifter seg, så blir ekteskapet annerledes fordi de ikke kan få barn. Jeg visste ikke at ekteskapet ble mindre verdt om man ikke kan eller ikke vil lage barn? Det er vel ikke bare ekteskap der den ene er trans man ikke kan lage barn, er det vel?

Se for deg denne artikkelen i stedet, foreslår Line: ‒ “Muslimer diskuterer om det er rett eller galt å være kristen.” Hadde du syntes det var en ok artikkel? Jeg tenker at jeg hadde ment at de ikke har så mye de skulle sagt i saken. Det angår jo ikke dem.

Artikkelen var preget av at de mente mye, men visste lite, sier Ranveig Igraine Stava, som mener mye om kjønn og kjønnsidentitet. Nylig kjeftet h*n på Kvinnefronten og mente at organisasjonen var for kjønnskonservativ.

Hva tenker du om norske kristenledere nå? 

Jeg har ikke fått et mer positivt eller negativt syn på dem. Jeg tenker fortsatt at de er like mye verdt som alle andre mennesker og at deres grunnleggende rettigheter skal ivaretas, sier Luca . Forøvrig er jeg overrasket over at dette temaet ikke er noe de har tenkt over tidligere. Det er jo interessant i kretser som jeg oppfatter at ofte er meget opptatt av både kjønn og seksualitet.

Luca legger til: ‒ Jeg tar meg selv i å spekulere i om dette moralske spørsmålet de her tar stilling til forstås på en noe heteronormativ måte. Slik transpersoners seksualitet omtales i teksten fremstår det som om vi alle er heterofile etter å ha bekreftet vårt kjønn. Transfolk kan godt være homofile, omtrent like ofte som cisfolk faktisk.

Tarald Stein er selv transmann og blant annet forfatter av diktsamlingene «Framandkar» og «Frikar.» Han er opptatt av ord og hvordan også det som ikke sies, betyr noe for den som skal høre på:

‒ Kristenlederne fremstår for meg som kunnskapsløse og med litt mangelfulle empatiske evner. Men generelt tror jeg det er et større problem i kristne miljøer at negative holdninger ikke blir satt ord på, enn klar fordømmelse av transfolk. Med forbehold om at jeg aldri var ordentlig inne i de konservative kretsene da jeg var aktiv i kristne miljøer. Derfor synes jeg det er bra at kristenledere utfordres på holdningene sine, men det må være mulig å gjøre det på en bedre måte.

Ranveig I. Stava

Ranveig Igraine Stava.
Foto: Bilge Öner

De var unnvikende, sier Ranveig. ‒ Ottesen var interessant på flere måter, men som ikke-kristen er det interessant at han ikke vet hva han skal mene fordi han ikke finner noe om det i Bibelen. Har ikke kristenledere lov til å tenke selv? Tar de ikke innover seg virkeligheten vi lever i? Ottesen sier at han ikke kan anbefale ekteskap for en som har bekreftet sitt juridiske kjønn og begrunner det med at det i såfall vil være «en annen type ekteskap» siden det ikke vil komme barn til verden med genetisk arvemateriale fra begge foreldrene. Da lurer jeg på hva Ottesen mener om ufrivillig barnløshet? Skal dette også være et slags sekundær-ekteskap, siden det ikke blir egne biologiske barn av det?

Hvordan kunne tematikken vært tatt opp på en annen måte? 

Tarald foreslår en serie om transfolk i Bibelen. Han sier at det for eksempel kunne handle om evenukken som var den første til å bli døpt:

‒ Og hvis man vil utfordre kristenlederne i disse spørsmålene er det neppe noen som er bedre egnet til det enn transfolk selv, så man kunne kanskje lage en reportasje om en dialog mellom en kristenleder og en transperson? Et spørsmål jeg har hatt lyst til å stille konservative kristenledere er om Gud bare har skapt kroppen og ikke sjelen, inkludert kjønnsidentiteten? Det kan virke slik når de snakker om skaperverket og det naturlige. Jeg antar det skyldes at de er ureflekterte, men det hadde jo vært fint å få det svart på hvitt og kanskje presse dem til litt refleksjon.

Svarene er preget av mangel på kunnskap, og det går faktisk an å tilegne seg kunnskap, sier Ranveig. ‒ I tillegg burde en forstå at å snakke om utsatte grupper på en måte som er stigmatiserende, ikke er nestekjærlighet. En bør omtale alle mennesker med respekt sjøl om en er usikker… Da kan en unngå å bygge oppunder et stigma som allerede finnes og som gjør hverdagen vanskelig for mange.

‒ Kan det forsvares ut fra kristen etikk at kristenledere blir bedt om å bedømme om ukjente menneskers liv er etisk forsvarlig?

‒ Selvsagt ikke, mener Tarald. ‒ Hvis de hadde forstått at de ble oppfattet sånn, tror jeg flere av dem ville reagert med forargelse. Samtidig er man jo vant til at konservative kristenledere gjør nettopp det; dømmer andre mennesker under dekke av Bibelen. Man burde kanskje forvente mer, men man blir jo avstumpet etter noen homofilidebatter. Samtidig vet vi at tranpersoner har betydelig større selvmordsrisiko enn homofile, så det er kanskje litt overraskende at Vårt Land vil gjøre det enda verre.

Min umiddelbare respons er at nei, det er nok ikke så lurt, sier Ranveig. Men hva er kristen etikk? Jeg antar at kristen etikk, humanistisk etikk og folkeskikk ligner litt, og da må vel svaret være at nei… Det er jo litt undelig at journalisten spør om ting på den måten han gjør. Når du vet veldig lite om ei gruppe, er det dumt å synse. Noen av meningene de har, mener de at de har belegg for i Bibelen, samtidig som de innrømmer at de har lite kunnskap og erfaring. Da er det dumt å svare i det hele tatt.

Øyvind Benestad ville rett og slett kke svare. Var det et bedre alternativ, tenker du? 

Hvis han hadde avvist å svare fordi han manglet kunnskap, ville det vært veldig forståelig, sier Ranveig. Men da kunne jo eventuelt journalisten bedt ham om å skaffe seg mer kunnskap og så kreve et svar innen en frist.

Line mener at det å gjøre menneskers identitet og liv til noe resten av samfunnet skal synse om er rett eller feil er ugreit etisk:

Å være for eller mot mennesker er ikke et spørsmål jeg syntes at jeg som er kristen kan beskjeftige meg med. Min jobb som kristen er å møte mennesker med nestekjærlighet og åpenhet. Jeg vil se dem og anerkjenne dem som de menneskene de vil være! Skapt av Gud!

 

Sara Moss

 

 

 


Sara Moss,

Prest i Den norske kirke

 

Leave a Reply to Ivar Bu Larssen Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *