Usmakelig, Hvidsten!

Det er direkte usmakelig av KristenOgProgressivs redaktør Torkil Hvidsten å bidra til fortsatt usynliggjøring av mennesker med funksjonsnedsettelser.

Einar Sand

Einar Sand

Torkil Hvidsten er skuffet over biskop Solveig Fiske fordi hun ønsker at kirken skal ta grep for å motvirke diskriminering av mennesker med funksjonsnedsettelser. I stedet burde hun, fortsatt i følge Hvidsten, sette fokus på diskriminering av homofile. I innlegget skriver han på arrogant vis: “KristenOgProgressiv mener ikke at universell utforming er uviktig. Men det er en tid for alt, som det heter i Skriften.” En slik bruk av Bibelen sier vel det meste.

Ja, flertallet på bispemøtet har nylig hatt en uttalelse om homofilt samliv. Men Kirkemøtet har to ganger de siste årene gjort vedtak som omhandler funksjonshemmedes plass i kirken. Først kirkemøtevedtak 13/06 der det blant annet oppfordres til at kirken skal gå foran som et godt eksempel når det gjelder å ansette og legge til rette for funksjonshemmede arbeidstagere. Så kirkemøtevedtak 9/12 om inkludering og tilrettegging for mennesker med utviklingshemning i Den norske kirke.

I mellom disse to kirkemøtevedtakene har Norge, som Hvidsten kanskje vet, fått diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Ikke all verdens har skjedd i kirken i etterkant av verken vedtak eller lov, og kirkens ledere burde få ros og oppmuntring for å løfte fram dette feltet, ikke arrogant avvisning med å be dem skyve bort alt som ikke har med homofile å gjøre.

Homofile har mange talspersoner i det norske samfunn. Politikere og media slår på sirenene hver gang det skjer noe som oppfattes som diskriminering. Slik er det ikke når det gjelder mennesker med funksjonsnedsettelser. Få av dem som styrer hva som skal settes på dagsorden og ikke i samfunnet, bryr seg særlig om diskriminering av funksjonshemmede. At KristenOgProgressiv vil bidra til en slik usynliggjøring fortsetter, er direkte usmakelig.

 

Einar Sand
Rådgiver inkluderende kirkeliv , Agder og Telemark bispedømme


Teksten ble først publisert i Vårt Land 8. november.

Torkil Hvidstens tekst “Vær så god, biskop Fiske!” kan leses her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *