Tekster av Ida Marie Haugen Gilbert

Nå er det ikke lenge igjen! (21.12.2012)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *