Tekster av Torkil Hvidsten

Kirke for alle? (17.04.2014)

Vær så god, biskop Fiske! (01.11.2013)

Kirken den er et målstyrt hus (07.06.2013)

Fasteaksjon tilslører debatt (15.02.2013)

En helaften med Bibelen (05.02.2013)

Sekulære prinsipper mot virkeligheten (15.01.2013)

Virkelighetsfjern sekularisme (10.01.2013)

Den hegemoniske folkekirka (12.12.2012)

Muslimfrykten, igjen (09.11.2012)

The Money Revolution (11.10.2012)

Profeten som opium (19.09.2012)

Om konservative (og) liberale kristne (27.08.2012)

Flukten fra ondskapen (25.08.2012)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *