SV: Noe å drømme om. Noe å tro på?

Matteus 5, vers 3, 6 og 9:
«Salige er de som er fattige i seg selv, for himmelriket er deres»
«Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal mettes»
«Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn»

Illustrasjon: Anne Vollaug

Illustrasjon: Anne Vollaug

Prinsipper
Jeg spurte en gang en sentral SV politiker fra Vestfold om han var kristen. Han besvarte spørsmålet på denne måten: «Bergprekenen kunne for min del vært SVs prinsipprogram!» Og det er mye sant i det. Prinsipielt kan en finne mye tankegods fra Bibelen og Jesu liv når en leser SVs prinsipprogram.

Prinsipprogrammet åpner slik: «Noen påstår at verden ikke kan forandres. De sier at samfunnet vi lever i, er det eneste mulige. Vi vet at de tar feil. Et samfunn hvor mennesker løser problemer i fellesskap er mulig. Klasseskiller kan erstattes av rettferdig fordeling og mer demokrati. Kvinnediskriminering og undertrykking kan erstattes med frihet for begge kjønn. Klimaendringene er menneskeskapte, og kan stoppes av oss menne¬sker. Det er mulig å skape et samfunn der mennesker og miljø settes foran profitt. Et annet samfunn er ikke bare mulig. Det er nødvendig. Derfor sosialisme».

Det er mye her som Jesus helt sikkert ville støttet opp om. Hvis vi ser på Jesu liv, er det mye klassisk sosialisme der: Antimilitarisme og forvaltningsansvar for både mennesker og natur. Forvalteransvaret tas også på dødens alvor av SV – i prinsippet. Med et hovedfokus på forvalteransvaret vi har ovenfor kommende generasjoner, naturen og menneskene. Så langt så vel.

SV-samfunnet
I SV-samfunnet er det ingen strippebarer. Olje og gass er byttet ut med hydrogenbiler, elektriske biler, lyntog og lystgass. Og kanskje en kjærlighet på pinne til jenta som sitter og nyter utsikten fra togkupeen. Samfunnet er grønt. Grønn industri. Grønne samferdselsårer og sogar kanskje også grønne SV-konferanser på landsmøtehotellet til Olav Thon, Thon Hotel Arena. Det er færre mennesker med downs syndrom, for SV vil gi kommende foreldre muligheten til ultralyd allerede i 10. uke. Erfaringene fra Danmark viser dette fører til at flere tar abort – og vi får et mindre mangfoldig samfunn. Men flere mennesker har et godt arbeidsliv. Heltidsarbeid, til og med. Enda flere barn får fortsatt billig og god kvalitativ pedagogisk opplæring. Ja, «la de små barn komme til meg og hindre dem ikke»! Det er enda mer vern: Både i miljøpolitikken – og gjennom vern av kulturminner og andre minnerike opplevelser en møter på sin miljøvennlige sti. Tigging er lov. Sosial lidelse og nød skal ikke kriminaliseres. Her møter SV og sentrumspartiene hverandre. I god kristen ånd skal det tas vare på de mest undertrykte og fattige.

Praksis – hva har SV gjort i regjering?
Som regjeringsparti har SV valgt kompromissets vei – i stedet for å finne noen kampsaker som en gir alt for å vinne. SV har tatt og fått. Men de har tapt ansikt på flere felt.

SV har bidratt til en liberalisert bioteknologilov. SV har deltatt i krig i Afghanistan. Og i Irak. SV har måttet være med på en innstramming av reglene for asylsøkere og vært med på å kaste både barn og familier ut av landet. SV har i det hele tatt fått lite gjennomslag i utenrikspolitikken, forsvarspolitikken og innvandringspolitikken. På alle disse områdene er det fortsatt Arbeiderpartiet som styrer politikken.

På andre felt har de vunnet. Også i noen sentrale prinsippsaker. Uten SV i regjering vil nok ikke ny diskrimineringslov bli vedtatt før denne Stortingsperiodens utløp (noe den pr dags dato trolig blir). Uten SV ville ikke endringene i Grunnloven om skillet mellom stat og kirke blitt virkelighet. Uten SV ville ikke homofile blitt likestilt hva gjelder ekteskapsinngåelse. Og snart vinner SV trolig også frem at Norge skal bli et land som har som utgangspunkt «borgerlig vigsel» slik de har i flere mellomeuropeiske land som Tyskland og Nederland.

SV har også fått til flere miljø- og klimaseire. Som Trillemarka – det største verna skogsområdet i Norden. Et unikt område der Kittelsen og Skredsvig har laget mesteparten av sin kunst fra. En stor SV-seier – og et stort SP-tap. Vern og utsettelse av oljeboring i Lofoten og Vesterålen er en stor klimaseier for SV.

Det er stor forskjell på SVs prinsipper om fred, likhet, rettferdighet og forvalteransvar og SVs regjeringsdeltakelse. Dette har SV lært. Men jeg savner en mer tydelig kommunikasjon til velgerne på hva som er viktig for SV. Hva som er seire og hva som er tap. Et råd kan være å slutte å snakke om kompromisser. Gjør som AP og SP: Vær tydelig når du vinner – og vær tydelig på de sakene du faktisk taper.

Dommen
”Stort nok til å drømme om, konkret nok til å tro på”. Disse ordene som er tittelen på kapittel 1 i arbeidsprogrammet oppsummerer vel på mange måter SVs budskap til sine velgere – så også de av oss som er kristne. Og progressive.

SV har god retning. Også for den kristne og progressive velger. Men jeg savner større etisk refleksjon rundt temaer som bioteknologi og ultralyd tidlig i svangerskapet. Og jeg savner et tydeligere SV som kjemper på de undertrykte og fattiges side – i praksis. Skremmende lite har skjedd med forskjellene i samfunnet siden SV overtok roret. Jeg tviler på at det har med holdninger å gjøre – men trua er nok ikke sterk nok. Trua til å overbevise særlig AP om viktigheten av menneskeverd og kamp mot fattigdom.

 

Av Trond Egil Hustad Jakobsen

Tidligere artikler i denne serien:
10. juni: Senterpartiet
13. juni: Kristelig Folkeparti
17. juni: Venstre

Les mer om artikkelserien her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *