Senterpartiet: Jeg gir livet mitt for sauene

Johannes 10, vers 14-16:

«Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, slik som Far kjenner meg og jeg kjenner Far. Jeg gir livet mitt for sauene. Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli én flokk og én gjeter.»

Illustrasjon: Anne Vollaug

Illustrasjon: Anne Vollaug

Prinsipper
Slik står det skrevet i verdigrunnlaget til Senterpartiet: «Senterpartiet vil at Noreg skal byggje framtida på den kristne og humanistiske kulturarven. Partiet sitt menneskesyn har utspring i det kristne verdigrunnlaget og humanistiske verdiar i pakt med dette. Kvart menneske er unikt og uerstatteleg, og respekten for menneskeverdet er overordna alle andre verdiar. Senterpartiet ser heim og familie som ei grunnleggjande sosial eining og vil sikre ekteskapet si stilling i samfunnet».

Senterpartiet profilerer seg som en forsvarer av kristne verdier. Viktige verdier å levere videre til kommende generasjoner i skolen, i nærmiljø og i menigheten. Viktige verdier for både bygdesamfunn og bysamfunn. Og prinsippfaste er de også ofte i praksis. Konservative i sitt syn på bioteknologi og spørsmål som handler om menneskeverd. Hjem, familie, ekteskap, etikk, refleksjon og menneskeverd. Og attpåtil skal vi være snille mot hverandre, skape samfunn nedenfra: «Senterpartiet vil byggje samfunnet nedanfrå. Senterpartiet sitt mål for det politiske arbeidet er å utvikle eit samfunn av frie sjølvstendige menneske som med tru på eigne evner tek ansvar for sitt eige liv, for fellesskapet og for natur og miljø».

Folkets røst skal høres i hver bygd og grend. Verken ”Brüssel” eller ”Oslo” er honnørord for bygdefolket. Folk i periferien og i sentrum. Folk er av natur konservative – liker det som er – ønsker å verne om seg sjøl, sin familie, sitt lokalmiljø, sine egne og – ikke minst – sine sauer.

Senterpartiet har mange gode prinsipper som jeg tror Jesus ville nikket anerkjennende til: Å ta vare på jorda, menneskene og menneskeverdet tiltaler nok mange kristne. Men det er også en endringsmotvilje. Tanken og prinsippene kan ende opp med endringsmotvilje. En skeptisisme (eget ord basert på ideologien «skeptisismen») mot alt som er nytt. Et NEI-parti på alle måter. Et parti som på grunn av sine ideologiske prinsipper bidrar lite til reell endring av Norge. Og Jesus var en revolusjonær som ønsket endring av det bestående. Senterpartiet er i sitt verdigrunnlag langt unna dette.

Dog, nå beveger jeg meg kanskje urettferdig nok mer i retning av hva Senterpartiet gjør – og ikke hvilke prinsipper og verdier de har. Fellesskap, et godt menneskesyn, vern om jord og land, et aktivt forvalteransvar ovenfor både jord, landskap og mennesker. Det er lite i prinsippene en kristen er uenig i. Dette vitner om noe godt.

Ting skal forbli som de er

Senterparti-samfunnet
Senterparti-samfunnet: Vi er ikke medlem av Schengen, og må levere passet vårt når vi skal på harrytur til Sverige. Men det blir visstnok mindre kriminelle utlendinger av slikt, siden passkontrollen økes og kontrollen blir bedre av hvem som kommer inn i landet. Det er ikke lov med surrogati, ikke lov til ultralyd i uke 10, og abortloven er like streng som i dag. Landet bygges nedenfra. Folk flytter til bygda si etter utdanninga på Universitetet på Ås. Der bygger de et hjem for framtidas unge og gamle på skole og aldershjem. Landet er bygget på økt skogdrift og mindre vern (med unntak av Lofoten og Vesterålen, da), mer fisk, og litt olje, mer vei og mer buss – og økte subsidier til bonde, bygd og landbruk. Det har ikke blitt noen innskjerpelser av skjenketidene. Ting skal forbli som de er. Felleskjøpet går så det suser og hver femte nordmann går med den grønne Felleskjøpet-capsen og nei til EU-buttons. Norge har nok med seg selv, og er verken opptatt av Europa eller resten av verden. Men bor du i Norge, har du det godt. (Ikke ulven da, for alle skal «gi livet sitt for sauene».) Og vi forvalter jorda, naturen, mennesket og bonden godt. Også våre nye landsmenn skal ha det bra. Både flyktninger og arbeidere. De skal også være med. Være med å bygge samfunn nedenfra.

Smått er godt. Også Jesus var skeptisk til Romerriket.

Praksis – hva har SP gjort i regjering?
Senterpartiet har i en rekke klima og miljøspørsmål vært en sinke snarere enn pådriver. Se bare på vern av Trillemarka. Snevre skogbruksinteresser går foran miljøinteresser. Senterpartiets olje- og energiminister Ola Borten Moe har vært god på miljøsertifikater, nytenkning rundt fornybar energi, vindmølleparker og det meste som er grønt. Men olje og gass vil Borten Moe bare ha mer og mer av – og hvor lite fremtidsrettet er vel dét? Takk Gud for at Senterpartiet ikke har miljøvernministeren!

Senterpartiet har med tungt hjerte måttet godta å skille stat og kirke. De har sittet i en regjering som har liberalisert bioteknologiloven. Samtidig bidrar enhver regjering der Senterpartiet deltar at vi ikke søker om medlemskap i EU. EU som for mange sentrumsvelgere (særlig fra KrF og SP) ses på som Guds helvete på jord. Et megastort Forente Europa bidrar ikke til levekraftige, demokratiske, bærekraftige lokalsamfunn. Smått er godt. Også Jesus var skeptisk til Romerriket. Senterpartiet har fått gjennomslag for sine kjernesaker: Landbruk, kommuneøkonomi, bøndenes interesser, nei til Europa og samferdselssatsinger som binder folk sammen i sør, nord, øst og vest. Nå senest i den nye transportplanen. Så det er kanskje kortere avstand mellom Senterpartiets prinsipper og deres praktiske politikk enn avstanden mellom Loen i Sogn og Fjordane og Brussel. Jesus ville vel vært tålelig fornøyd.

Det er bonden som skaper bærekraftige samfunn

Dommen
Jesus var skeptisk til Loven og loven som fariseerne og de mektige i Romerstaten var så glade i. Senterpartiet har heller ikke sans for at lover og regler blir påtvunget oss. Senterpartiet stiller seg alltid i forsvar når bønder og andre landbruksinteresser blir utfordret både av stat og lov. Være det seg vern og forsvarer av skog, sau, bonde eller ku. Det er bonden som skaper bærekraftige samfunn – og en bondenasjon som Norge skal verne om sin bonde og sin sau. På den annen side ville nok Jesus sagt at Senterpartiet er altfor lite revolusjonære og internasjonale i sin ånd, så også i praktisk politikk.

Likevel kommer Senterpartiet ganske godt fra det. Det kristne verdigrunnlaget er tydelig. Det er relativt sterk sammenheng mellom prinsipper og praktisk politikk. De tør å si ifra både oppover og nedover. Mot enkeltpersoner som stater. Senterpartiet er et maktparti med stor M. Senterpartiet er forutsigbare – med fokus på menneskeverd – god kristen oppdragelse i bygd og heim – og gode forvaltere av jord og det unike mennesket.

 

Av
Trond Egil Hustad Jakobsen

 

 

(Les mer om serien “Kristendom og partipolitikk” her)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *