Et forslag for å redusere forbruket

Miljøkrisa er kanskje vår tids største utfordring. Tør kirken bidra med konkret politikk i møtet med utfordringen?

Miljøkrisa er kanskje vår tids største utfordring. Kirken er engasjert i arbeidet med å sørge for at den globale oppvarmingen ikke tar overhånd. Vi er mange som føler at vi bør gjøre noe. Et åpent spørsmål er om vi som individer skal ta ansvaret ved å kildesortere, installere sparedusj og generelt redusere forbruket, eller om det er myndighetene som skal gå foran og innføre miljøavgifter, rense gasskraftverk og satse på alternativ energi. Ja, takk begge deler, er kanskje det rette svaret, og en organisasjon som målbærer denne holdningen, er Framtiden i våre hender.

Hvis flere ble med der, kunne man kanskje få redusert privatforbruket noe, tenker du kanskje. Det er bare ett problem. Det er at undersøkelser viser at medlemmer av Framtiden i våre hender har høyere forbruk enn gjennomsnittsfamilien.

Hvordan kan dette ha seg? Svaret er enkelt. Medlemmer av Framtiden i våre hender har bedre økonomi enn gjennomsnittsfamilien, og siden de aller fleste av oss har en tendens til å bruke opp pengene våre, blir forbruket proporsjonalt med inntekten. En miljøvennlig bil kan kanskje bidra til at du forurenser litt mindre, men har du et hus på 250 kvadratmeter, vil oppvarmingen av det forurense tilsvarende mer.

Hva er så løsningen på problemet? Et forslag kommer her: For å redusere forbruket kan vi i Norge prøve å ta ut fritid framfor penger i lønnsoppgjørene. Det vil redusere forbruket effektivt. Gjennom et samarbeid mellom myndighetene, fagbevegelsen og arbeidsgiverorganisasjonene kunne man for eksempel redusere arbeidstiden i Norge med en halvtime daglig. Arbeidsgiverorganisasjonene vil neppe være pådrivere, men hvis den rødgrønne regjeringen går til valg på kortere arbeidstid, får med seg LO, og vinner valget, vil trolig mye være gjort.

Det sies at Arbeiderpartiet i gode gamle dager hadde en stor reform på gang foran hvert valg. Arbeidstidsreform kunne vært en vinnersak dette valget. Ikke bare vil det være et stort løft for klimaet, det vil også bidra til velferd for småbarnsfamilier, 50-åringer og unge arbeidstakere som vil få mest mulig ut av dagen. En halvtime mer fritid kan bety å kunne hente tidligere i barnehagen, å kunne sove lenger om morgenen, eller å få litt mer tid til en hobby eller et vennebesøk.

Det er over 80 år siden vi innførte åttetimers arbeidsdag i Norge. Det er på tide å korte ned arbeidsdagen ytterligere. Jeg tror til og med Framtiden i våre hender er for.

Kirken burde være seg bevisst sitt miljøansvar og gå foran og foreslå dette overfor norske beslutningstakere. På denne måten kan kirken vise at miljøengasjementet dreier seg om mer enn grønne menigheter og små tiltak innad i kirken. Å skrive ut sakspapirer til menighetsrådsmøter på begge sider av arket er vel og bra, men det er tiltak utenfor kirken som virkelig monner.

 

Even Andreas Øvald
Master i sosiologi
even@kristenogprogressiv.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *