SVs sorteringssamfunn

SV har skiftet personlighet. Det partiet som tidligere sjarmerte meg, har vist noen ganske usjarmerende trekk i regjering. Nå lager SV en autostrada til sorteringssamfunnet.

sv&krfJeg har vært litt avstandsforelska i SV. Når man bruker ungdomstida si på å forsøke å skape en mer rettferdig verden, skape fred, bekjempe forbruksveksten, stoppe forurensende gasskraftverk og juble når Faremo går av, fordi asylpolitikken kanskje blir litt mer human – ja da har man legning for å kjenne en lett dragning til raddisene i grønt og rødt.

Da SV skiftet personlighet
Ja, jeg ble litt mo i knærne da Kristin Halvorsen var med på å reise en debatt om sorteringssamfunnet midt på 90-tallet. Sammen med Kristin Clemet og Kristin Aase ville hun ha en diskusjon om hvilke konsekvenser bruken av bioteknologi, gentesting og den såkalte ”eugeniske indikasjonen” i abortloven kunne få for et samfunn med plass til alle. Da Bondevik II-regjeringen foreslo en bioteknologilov som satte etiske rammer for den medisinske forskningen, bidro SV til at saken fikk flertall i Stortinget. SV viste seg fra sin mest sjarmerende side.

Men så skiftet SV plutselig personlighet. Vi vokste fra hverandre. Fra å være et parti som bekymret seg over faren for et sorteringssamfunn – ble partiet den fremste tilretteleggeren for et samfunn der mennesker med medisinske avvik sorteres bort.

Mer liberale regler for bruk av medisinsk teknologi, hyppigere testing og utvidet abortgrense lager en autostrada til sorteringssamfunnet. For meg er det ikke så lett å forstå at kristne eller sosialister kan støtte en slik politikk. Langt mindre kristensosialister.

Autostrada til sorteringssamfunnet
SV så ikke lenger ut til å ha noen betenkeligheter med en bioteknologilov som åpner for massiv sortering av menneskeliv i laboratoriene. Resultatet var at den rødgrønne regjeringen – med støtte fra Frp og sterke kommersielle krefter – fikk vedtatt en av Europas mest liberale bioteknologilover. Med ett ble det tillatt å sykdomsteste befruktede egg for å kunne luke ut spirende menneskeliv med egenskaper som samfunnet definerte som uforenelige med et verdig liv.

Kampen mot sortering ble ytterligere svekket da SVs landsmøte gikk inn for tidlig ultralyd til alle kvinner. Ved å innføre tidlig ultralyd fjerner man enda en maske i sikkerhetsnettet mot sorteringssamfunnet. Samtidig vil SV utvide tidsrommet for når det er lov å ta abort, fra 12. til 16. uke. Dette er en bestilling på flere aborter. I Sverige, der grensen er satt grensen til 18. uke, er abortforekomsten er markert høyere enn i Norge.

Kombinasjonen av mer liberale regler for bruk av medisinsk teknologi, hyppigere testing og utvidet abortgrense lager en autostrada til sorteringssamfunnet. Ser vi til Danmark, kan vi lære om konsekvensene av en slik politikk. Der fødes det nesten ikke lenger barn med Downs syndrom.

For meg er det ikke så lett å forstå at kristne eller sosialister kan støtte en slik politikk. Langt mindre kristen-sosialister.

”Ulike mennesker, like muligheter” blir i alle fall et innholdsløst slagord.

Det partiet som sjarmerte meg på 90-tallet, har vist noen ganske usjarmerende trekk i regjering.

Korrumpert parti
”All makt korrumperer”, heter det. SV har ikke kommet fra tiden i regjeringskontorene uten merker på sjelen. Det partiet som sjarmerte meg på 90-tallet, har vist noen ganske usjarmerende trekk i regjering. Appetitten på kameler har vært overraskende stor. SV har latt Jens Stoltenberg og Ola Borten Moe få dominere miljø- og klimapolitikken. Innrømmelsen SV måtte gi for Phyrros-seieren i Lofoten-spørsmålet, som egentlig bare innebar en kort utsettelse, har kostet klimaet dyrt. Tilgang til taburettene har vært viktigere enn å sikre asylbarna og de papirløse migrantene en verdig behandling. Og Stortinget kunne faktisk trengt et parti som stilte spørsmål ved Norges deltakelse i internasjonale operasjoner – og som ikke stemte for å sende nye kampfly og soldater i regjeringskonferansen samme dag.

Foreldet fiendebilde
sv&krf2I mange likestillingsspørsmål har SV gått foran. Den æren skal partiet ha. Kampen for kvinners rettigheter og alle menneskers likeverd er viktige kristne verdier. Her har mange partier kommet diltende etter, også KrF. Mina Finstad Bergs fiendebilde av dagens KrF er imidlertid utgått på dato.

Selv om det sikkert står det motsatte i SUs debattskoleringsnotater, er KrF opptatt av å endre på strukturer i samfunnet som hindrer likestilling mellom menn og kvinner. Hvorfor skulle partiet ellers kjempe for en likelønnspott, være pådriver for utvidelse av pappapermen og ta initiativet til loven som pålegger aksjeselskaper å ha 40 prosent kvinner i styrene?

For min egen del har jeg ingen problemer med å kalle meg både kristendemokrat og feminist.

I filmen Dum og dummere, er hovedpersonen Lloyd hodestups forelsket i Mary Swanson. Da han spør henne om sjansene for at det kan ble dem, gir Mary et lite oppløftende svar. Lloyd spør: «You mean, not good like one out of a hundred?» «I’d say, more like one out of a million,» svarer Mary. Optimismen tennes i Lloyds ansikt mens han utbryter: «So you’re telling me there is a chance! Yeah!»

Jeg har ingen problemer med å kalle meg både kristendemokrat og feminist.

Grunnleggende forskjellige ideologier
Det ser kanskje ikke så lyst ut for Erik Solheims drøm om et rødgult regjeringssamarbeid. Først og fremst fordi kristendemokratiet og sosialismen er to ideologier som er grunnleggende forskjellige. Men også fordi SV har forlatt noen av de standpunktene der de før var viktige allierte for KrF.

Selv om det ikke kan bli oss to, håper jeg likevel at vi kan være venner. Mange viktige spørsmål i norsk politikk få en bedre løsning dersom våre to partier finner sammen fra tid til annen. Jeg håper at SV og KrF i framtida vil alliere seg i kampen for en bedre klimapolitikk, en mer human behandling av asylbarna, et samfunn med likeverd og en verden der flere løftes ut av fattigdom. Slik at Solheim fortsatt kan leve i drømmen.

Erik_Lunde2

 

 


Erik Lunde

Sosial kristendemokrat og leder i Oslo KrF

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *