Drømmen om KrF

Som mange andre kristensosialister har jeg et ambivalent forhold til KrF. Men KrF står i veien for en viktig side ved den progressive kristendommen: Kampen mot konservative holdninger til kjønn, seksualitet og legning.

sv&krf3

Illustrasjon: Christoffer Horsfjord Nilsen/Grafisk Utforming

«Jeg satser på å leve lenge nok til å få innfridd drømmen om et rød-grønt samarbeid med KrF». Dette sitatet er henta fra Erik Solheims nye bok, Politikk er å ville. I motsetning til min partifelle anser jeg sjansen for et slikt samarbeid som ekstremt liten.

Ambivalente kristensosialister
Som mange andre kristensosialister, har jeg et ambivalent forhold til KrF. I mange saker er de absolutt en god alliert. Solheim trekker fram solidaritet, miljø og fred som viktige felt der KrF vil kunne være en viktig samarbeidspartner for å få gjennom mer SV-politikk. Og jeg skal gi ham rett i at KrF ofte har en både progressiv og solidarisk politikk i disse spørsmålene. Solidaritet med de som er svakere stilt enn oss er en viktig verdi både blant kristensosialister i SV og KrFere. Jeg har stått side ved side med KrFere i spørsmål om asylpolitikk, miljø og bistand. Både i debatten om asylbarna og oljeboring i Lofoten har vi i SV fått langt mer drahjelp fra KrF enn fra våre regjeringspartnere i Arbeiderpartiet.

Både i debatten om asylbarna og oljeboring i Lofoten har vi i SV fått langt mer drahjelp fra KrF enn fra våre regjeringspartnere i Arbeiderpartiet.

Mange av de som var med på å stifte SV var kristensosialister. De fant sammen med beinharde ateister i kampen for rettferdighet og solidaritet. Selveste partifader Berge Furre var teolog. Med partiets historie i bakhodet er kanskje ikke Solheims drøm så fjern? Kanskje ville det vært naturlig for SV søke samarbeid med KrF i en tid der Arbeiderpartiet ser ut til å fjerne seg mer og mer fra sine solidariske røtter?

Kjønnskonservativ KrF
Men hvis man svarer ja på dette, glemmer man en annen viktig del av den progressive kristendommen: Kampen mot konservative holdninger til kjønn, seksualitet og legning.

Mange har de siste åra vært flinke til å kritisere konservativt kvinnesyn og syn på homofile i ulike innvandrermiljøer, spesielt de muslimske. Men de som har ropt høyest om kvinneundertrykking og homofobi blant muslimer har ofte ikke vært like flinke til å ta et oppgjør med de samme holdningene i kristne miljøer. Som progressiv kristen ser jeg på dette som en naturlig oppgave. Vi kristne har et større ansvar for å ta et oppgjør med de holdningene som finnes innenfor vår egen religion enn andre. Og i den kampen er KrF dessverre en del av problemet, ikke en del av løsninga.

SV derimot, er et feministisk parti. Vi har gått i bresjen for kvinners rett til å bestemme over sin egen kropp, homofiles rett til å gifte seg og for kvinners økonomiske selvstendighet. På alle disse feltene har KrF vært en av våre argeste motstandere.

Vi kristne har et større ansvar for å ta et oppgjør med de holdningene som finnes innenfor vår egen religion enn andre. Og i den kampen er KrF dessverre en del av problemet, ikke en del av løsninga.

sv&krf

Ilustrasjon: Christoffer Horsfjord Nilsen/Grafisk Utforming

Selvbestemt abort
Kampen for selvbestemt abort har alltid vært viktig for oss fordi det handler om å gi kvinner makt til å bestemme over sitt eget liv og sin egen kropp. Selvbestemt abort fram til uke 12 var en enorm seier for kvinnebevegelsen. Men SV vil ikke bare forsvare dagens lov, vi ønsker også å utvide kvinners rett til å bestemme selv. KrF har derimot gang på gang foreslått innstramminger av abortloven.

På sine egne nettsider skriver KrF at de «holder frem retten til liv som en grunnleggende menneskerett og er imot selvbestemt abort. Livsretten gjelder fra unnfangelse til naturlig død. KrF vil grunnlovsfeste retten til liv og styrke rettsvernet for både det fødte og det ufødte mennesket». De følger opp med å skrive at «For KrF handler kampen for ufødt liv om et ja til et samfunn som legger til rette for at man får barn, også når det “ikke passer” i forhold til livssituasjon, økonomi, studie eller karriere». I KrFs verden finnes tydeligvis ikke kvinner som rett og slett ikke ønsker barn, uavhengig av økonomi og livssituasjon. Enkelte KrFere har gått så langt som å si at abort er galt selv når graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest.

Det er ingen tvil om at KrFs politikk vil gi kvinner mindre valgfrihet.

Det er ingen tvil om at KrFs politikk vil gi kvinner mindre valgfrihet. Jeg frykter at Norge med en slik politikk vil bli som Irland, der såkalt “abortturisme” blir løsninga for de som har råd til å reise til utlandet for å gjennomføre abort, mens strikkepinner igjen blir eneste utvei for de som ikke har råd. Også da abort var forbudt, avbrøt kvinner svangerskap med viten og vilje. Men de gjorde det med langt større risiko for eget liv.

Homofiles rettigheter
På samme måte som i abortkampen, er KrF også en kjent motstander for SV i kampen for homofiles rettigheter. Et av mine stolteste øyeblikk med SV i regjering var da vi endelig fikk kjempa fram kjønnsnøytral ekteskapslov. Folks rett til å gifte seg med den de elsker, uavhengig av kjønn er en seier jeg kommer til å være stolt av resten av livet. KrF har flere ganger bekrefta at de vil forsøke å reversere denne loven. Det samme gjelder homofiles mulighet til å vurderes som adoptivforeldre. Det er på ingen måte overraskende at KrF har et konservativt syn på homofiles rettigheter og egenskaper som omsorgspersoner for barn. Men det er definitivt et hinder for samarbeid med SV!

Økonomisk selvstendighet
Til slutt vil jeg nevne kvinners økonomiske selvstendighet. Veien til likestilling og feministisk frigjøring har alltid gått gjennom økonomisk selvstendighet. Kvinner som lever på en manns inntekt i stedet for å tjene egne penger vil alltid være mindre fri. Da Inga Marte Thorkildsen påpekte dette på 8. mars i år, var Knut Arild Hareide den første til å hyle opp om at Thorkildsen ikke anerkjente verdien av å være hjemme med barna. Men Thorkildsens poeng var jo ikke å stille spørsmål ved at det kan ha stor personlig verdi for enkelte å være hjemme med barna. Det hun pekte på var at det ikke lønner seg økonomisk for kvinner å være hjemme i stedet for å jobbe. I tillegg til tap av inntekt taper kvinner pensjonspoeng og arbeidserfaring. Dette er åpenbart en ulempe, spesielt hvis kvinnen seinere havner i en situasjon der hun ikke lenger kan leve på partnerens inntekt.

Men heller ikke dette er en ny uenighet mellom SV og KrF. Gang på gang har vi røket i tottene på hverandre i diskusjoner om kontantstøtta og lignende.

Kristendommen bygger på likeverd og nestekjærlighet. Som progressive kristne må vi være krystallklare på at det gjelder uavhengig av kjønn og legning.

Likeverd og nestekjærlighet
Jeg kunne trukket fram mye annet også. Jeg kunne tatt opp KrFs vilje til å åpne for flere midlertidige ansettelser, vår åpenbare uenighet i Midtøsten-konflikten, deres forkjærlighet for kristne privatskoler og så videre. Men jeg har valgt å fokusere på feminisme fordi det er mitt feministiske engasjement som gjør at jeg på ingen måte kan se for meg KrF som regjeringspartner. Kristendommen bygger på likeverd og nestekjærlighet. Som progressive kristne må vi være krystallklare på at det gjelder uavhengig av kjønn og legning.

Så drøm i vei Solheim. I det virkelige liv må du nok se langt etter din rød-grønn-gule regjering.

Mina-Finstad-Berg-Oppland-SV_Web

 

 

Mina Finstad Berg
Generalsekretær i Sosialistisk Ungdom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *