Likestilling eller usynliggjøring?

feminist-korsNorges største kristne barne- og ungdomsorgansiasjon vil fjerne ”kvinner” fra navnet. Av likestillingshensyn.

«I norsk sammenheng ville det være å usynliggjøre at vår bevegelse står trygt på to bein som bærer vår identitet og vårt kall». Dette sa Forbundsstyreleder i Norges KFUK-KFUM, Øystein Magelssen, da Sveriges KFUK-KFUM byttet navn til KFUM Sverige for to år siden. Nå har Forbundsstyret likevel foreslått den samme navneendringen her i Norge.

Mennesker eller menn?
Forslaget om navnendring skal opp til behandling på Landsmøtet som går av stabelen 25.-28. april i Oslo. Forslaget fra Forbundsstyret er å bytte navn fra “Norges KFUK -KFUM” (Kristelig Forening av Unge Kvinner-Kristelig Forening av Unge Menn), til “KFUM Norge»” der M står for mennesker, og ikke menn.

Norges KFUK-KFUM ble stiftet i 1880 under navnet “De Norske Ynglingeforeningers Fællesforbund”. Navnet ble endret til “Norges Kristelige Ungdomsforbund” i 1898, og til “Norges KFUK-KFUM” i 1987. Norges KFUK-KFUM er en av de største, kristne barne- og ungdomsorganisasjonene i landet, så engasjementet rundt ny navnendring er naturligvis stort. Argumentasjonen fra Forbundsstyret er todelt. For det første ønsker man seg et mer fengende og enkelt navn. I tillegg presenteres forslaget om navnebytte nærmest som et likestillingsgrep.

Tidsriktig likestilling?
I innstillingen fra Forbundsstyret står det at «KFUM, der M står for “Mennesker”, gjør navnet mer tidsriktig da det signaliserer likestilling fremfor at vi skiller på to kjønn».

Hvis KFUK-KFUM ønsker en sterk bevissthet om kjønn, bør dette synliggjøres.

I et kjønnsperspektiv er dette en underlig argumentasjon fordi det baserer seg på en antakelse om at det å usynliggjøre kjønn signaliserer likestilling. Er det noe vi vet, er det at “mennesker” altfor ofte blir oppfattet som å representere det mannlige kjønn. Hvis KFUK-KFUM ønsker en sterk bevissthet om kjønn, bør dette synliggjøres. Jeg lar meg ikke overbevise om at man tross navnendringen forsikrer om at man vil styrke KFUK-ideologien. I saksdokumentene kan jeg ikke se at kjønn kommer til uttrykk i særlig grad. Kjønnsperspektivet og kompetanse rundt dette, bør være et poeng i en organisasjon som tilhører både YWCA (Young Womans Christian Association) og YMCA (Young Mens Christian Association). Dette er blant annet noe av det som skiller KFUK-KFUM fra andre kristne barne- og ungdomsorganisasjoner.

Fortsatt “Menn”
Det er interessant at YMCA internasjonalt er åpen for både menn og kvinner, men fortsatt heter YMensCA. Dette påpeker også Forbundsstyret i bakgrunnsdokumentet for navneendringen i forbindelse med at de ikke ønsker å bruke YMCA Norge som navn: «Imidlertid er navnet YMCA (Young Mens Christian Association) kjønnsbetinget, selv om både jenter og gutter har likeverdig adgang som medlemmer, noe som kan virke forvirrende i et likestilt Norge. Dette navnet vil også gjøre det være vanskeligere å kommunisere organisasjonens likeverdige tilhørighet til YWCA i tillegg til YMCA.»

Det vil fortsatt finnes KFUMenn i Norge.

Det er merkelig at de ikke ser samme utfordring i å bruke Norges KFUM som merkevarenavn. Det vil nemlig fortsatt finnes KFUMenn i Norge: Oslo KFUM og Ekeberg KFUM skal for eksempel ikke bytte navn. Heller ikke KFUK-KFUM Global og KFUK-KFUM Speiderne. KFUM vil derfor leve videre som en M for «mann» i beste velgående.

Den eneste gode grunnen til å bruke KFUMennesker er etter min mening hensynet til transpersoner. Men dette perspektivet er ikke nevnt verken i sakspapirene eller bakgrunnsdokumentet.

stine kiil saga tt12

Identitet for fremtiden
Jeg er veldig glad i Norges KFUK-KFUM fordi dette var organisasjonen jeg fant min plass i, og den er en av de viktigste grunnene til at jeg ble prest. Gjennom KFUK-KFUM møtte jeg også KFUK-arbeid i Bangladesh som har vært med på å gjøre meg til feminist. Dette gjør at jeg er meget skeptisk til navnforslagets konsekvenser for jenters identitet som KFUK-ere. For navn og identitet henger sammen. Og identitet er ikke statisk. Den må stadig jobbes med.

Den kollektive hukommelsen handler ikke bare om fortid. Den former også fremtiden. Dette gjelder også KFUK-identiteten i Norges KFUK-KFUM.

I boka Destabilizing the Margins tar Marianne Bjelland Kartzow (tidligere Ten-Singer i Lier Ten Sing, Buskerud KFUK-KFUM) opp hvordan erindering/ihukommelse og historiefortelling former fellesskap og identiteter. Identitet er praksiser som individer eller grupper foretar seg, mer enn essensielle og uforanderlige egenskaper de innehar. Hun påpeker at den kollektive hukommelsen ikke bare handler om fortid. Den former også fremtiden. Dette gjelder også KFUK-identiteten i Norges KFUK-KFUM. Derfor må vi hele tiden være bevisst hva slags identitet vi skaper, så vår bevegelse står trygt på to bein som bærer vår identitet og vårt kall.

Hysteriske kvinner?
De av oss som er imot navnendringsforslaget har i debatten på Facebook flere ganger blitt beskyldt for å være nostalgikere som ikke liker forandring. Noen har til og med kommentert at kvinnene ikke burde føle seg så tråkket på tærne. Det er ikke første gang opp gjennom historien at kvinner og feminister blir avfeid som hysteriske; blant annet gir Cahtrine Holst en god gjennomgang av dette som klassisk hersketeknikk i beskrivelsen av kvinners engasjement sin bok Hva er feminisme?. Men dette handler ikke om nostalgi eller navnendring i seg selv. Det handler om en reell uenighet om argumentasjonen og om konsekvensene et navnbytte vil få.

For er det egentlig mulig å fylle det allerede kjente merkevarenavnet «KFUM» med nytt innhold slik at “M” betyr “Mennesker”? Jeg tror ikke det, og håper flertallet av landsmøtedelegatene vil mene det samme. Påstanden om at det skal bli enklere å argumentere for at man er medlem i både YWCA og YMCA ved å bruke KFUM Norge er absurd, og derfor ønsker jeg en fortsatt synliggjøring av kjønn fremfor den usynliggjøringen som “KFUM Norge” vil være.

Stine Kiil Saga
Kapellan i Haslum menighet
Hovedleder i Hasum og omegn Ten Sing

Sakspapirene for landsmøtet finnes her  (bakgrunnsnotat om navneendring på side  68).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *