Debatthefte fra KristenOgProgressiv

Folkekirke skyggeI desember reiste KristenOgProgressiv.no debatten om “folkekirka”. Denne ideen som engang var det kristne venstres ekklesiologiske refleks, og som nå har blitt et allmennkirkelig mål med uklart innhold. Denne institusjonen som ble nedfelt i Grunnloven da statskirka ble avviklet. Denne kirka som alle vil ha men ingen vet hva er.

Hva er egentlig folkekirka, spurte vi. Og hva vil vi med den?

I dag åpner Kirkemøtet i Den norske kirke. Også her skal folkekirka diskuteres: ”Folkekirke – Kirkefolk” er overskriften for årets møte. KristenOgProgressiv.no har i den anledning trykket opp et debatthefte om folkekirka, basert på folkekirkedebatten i desember. Heftet er distribuert til alle delegatene. Vi ønsker alle delegatene en god lesning, reell debatt og et vellykket møte.

Christoffer Horsfjord Nilsen/Grafisk Utforming har utformet heftet. Fagforbundet teoLOgene og Norges Kristelige Studentforbund har tatt seg av utgiftene.Vi takker aller hjerteligst for støtten!

Heftet kan leses her:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *