Godt nytt?

Midt i det løfterike at 8 av 12 biskoper støtter likekjønnede ekteskap, er det smertelig at hensynet til samhold og enighet på bispenivå og i de indrekirkelige kretser prioriteres foran hensynet til homofile.
Av Leif Jørn Hvidsten

Les hele artikkelen