Folkekirken utfordres

Kirkerådet har foreslått at valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet skal avvikles ved hjelp av kandidatlister forhåndsprioritert av en nominasjonskomité. Dette er samme modell som benyttes ved valg av menighetsråd. Forslaget er nå sendt på høring.
Trond Bakkevig og Jon Lekven har advart mot at dette forslaget flytter makt fra kirkemedlemmene og til nominasjonskomiteen. Innlegget sto opprinnelig på trykk i Aftenposten 27.september 2012.

Mer om forslaget finnes her:

http://www.vl.no/troogkirke/skroter-kirkelig-valgordning/

http://www.kirken.no/?event=showNews&FamID=313549

Les hele artikkelen