Vær så god, biskop Fiske!

I april kan Kirkemøtet skrive kirkehistorie. For kirkas del – eller i det minste for bispekollegiets del – hadde det vært sunt om en og annen biskop kom seg ned på jorda og ikke ble sittende måpende på gjerdet når det skjer. KristenOgProgressiv bistår så gjerne!
Av Torkil Hvidsten

Les hele artikkelen

Godt nytt?

Midt i det løfterike at 8 av 12 biskoper støtter likekjønnede ekteskap, er det smertelig at hensynet til samhold og enighet på bispenivå og i de indrekirkelige kretser prioriteres foran hensynet til homofile.
Av Leif Jørn Hvidsten

Les hele artikkelen

AP: Prestepartiet

Pastor Christian A. Bugge, 1892: (referert fra Nils Ivar Agøy: Kirken og arbeiderbevegelsen) «Ingen har så stor social missjon som prestærne. De kan og de skal forene den sunde arbeiderbevægelse med social anseelse. De kan og de skal og de vil gjøre gjældende, at bevægelsen i sig selv ikke er …

Les hele artikkelen